Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών στις σχολές που παρεμβαίνουν οι Αγωνιστικές Κινήσεις στα Γιάννενα

ΙΑΤΡΙΚΗ

                                                                                      2014                                               2013 
     
ΔΑΠ                                                                               226        (36,8%)                           232
ΑΠΦΙΙ                                                                             124       (20%)                               -
ΠΚΣ                                                                                 121        (19,7)                               97
ΕΑΑΚ                                                                               48          (7,8%)                              64
ΑΡΕΝ                                                                               43           (7%)                                 41
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ                              32        (5%)                                23

Άκυρα                                                                                13                                                   18                                   
Λευκά                                                                                   7                                                  13                      


               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

                                                                                                  2014                                        2013 
  
ΔΑΠ                                                                                 95            (53%)                                   118
ΠΚΣ                                                                                 29            (16,2%)                                 15
ΠΑΣΠ                                                                               26           (14,2%)                                  9
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ                            18            (10%)                                 26
ΕΑΑΚ                                                                                4              (2%)                                      6

Άκυρα                                                               5                                     8                                  
Λευκά                                                                2                                    1    


ΠΤΕΤ

                                                                                      2014                                                   2013 
  
ΑΝΑΝΑΣ                                                                         54         (57,4%)                                 59
ΔΑΠ                                                                                 13          (13,8%)                                 14
ΠΚΣ                                                                                   9           (9,5%)                                    9
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ                             7           (7,4%)                                    -
ΕΑΑΚ                                                                                7            (7,4%)                                    -

Άκυρα                                                                                4                                                           0       
Λευκά                                                                                0                                                           2   ΦΥΣΙΚΟ

                                                                                       2014                                                   2013 
  
ΠΚΣ                                                                                   78       ( 35,9%)                                66
ΔΑΠ                                                                                   69       (31,7%)                                 62
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ                             28         (12,9%)                               29
ΕΑΑΚ                                                                                 28       (12,9%)                                38
ΠΑΣΠ                                                                                   4        (1%)                                     13


Άκυρα                                                                                    5                                                   11       
Λευκά                                                                                    5                                                     2          ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

                                                                                          2014                                               2013 
  
ΔΑΠ                                                                                   174          (64,2%)                           171
ΠΚΣ                                                                                     52          (19,1%)                             41
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ                                23          (8,4%)                       15
ΕΑΑΚ                                                                                     6          (2,2%)                                4
ΠΑΙΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ                                           4           (0,3%)                                -
ΑΡΕΝ                                                                                     -                                                     25


Άκυρα                                                                                    11                                                  12         
Λευκά                                                                                      1                                                    4      


   
ΒΕΤ

                                                                                        2014                                                  2013 
  
ΔΑΠ                                                                                    47           (24,2%)                               75
ΠΚΣ                                                                                    43           (22,1%)                               34
ΜΙΚΡΟΒΙΟ ΕΑΑΚ                                                             39           (20%)                                 18
IRA ΕΑΑΚ                                                                          24           (12,3%)                               38
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ                                  8           (4,1%)                                 2
ΑΡΕΝ                                                                                    5           (2,5%)                                   9
ΠΑΣΠ                                                                                    5           (2,5%)                                 16
ΠΕΤΣΑ                                                                                   -                                                       11


Άκυρα                                                             10                                 7                                  
Λευκά                                                               7                                  7          ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

                                                                                           2014                                                  2013 
  
ΠΑΣΠ                                                                                   143          (42,2%)                             130
ΔΑΠ                                                                                        96          (23,3%)                             101
ΠΚΣ                                                                                        93          (22,5%)                               69
ΕΑΑΚ                                                                                     30           (7,3%)                                39
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ                                12           (3%)                                     9
ΣΣΠ                                                                                           4          (0,9%)                                   4

Άκυρα                                                                                       30                                                     21  
Λευκά                                                                                          4                                                      9         


            


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΑ

ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ!

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ

ΛΑΪΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΣΠΟΥΔΕΣ- ΔΟΥΛΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ!