Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ : Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών 2018

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ψήφοι
2018 2017
ΔΑΠ 167 128
ΠΚΣ 24 11
Αγ. Κιν. 5 12
Πορεία 2 5
ΣΣΠ 2 2
ΕΑΑΚ 1 1
Λευκά 0 0
Άκυρα 6 1
ΣΥΝΟΛΟ : 207 160

ΥΛΙΚΑ ψήφοι
2018 2017
ΔΑΠ 77 64
ΠΚΣ 21 35
ΕΑΑΚ 16 23
ΣΣΠ 13 3
Αγ. Κιν 8 6
Λευκά 0 1
Άκυρα 5 7
ΣΥΝΟΛΟ : 140 139

ΦΥΣΙΚΟ ψήφοι
2018 2017
ΠΚΣ 67 65
ΔΑΠ  39 16
ΣΣΠ  18 9
Αγ. Κιν 11 15
ΕΦΙ                - 48
Λευκά 3 5
Άκυρα 9 12
ΣΥΝΟΛΟ : 147 171

ΙΑΤΡΙΚΗ ψήφοι
2018 2017
ΔΑΠ 253 210
ΠΚΣ 134 163
ΕΑΑΚ 59 61
Αγ. Κιν 29 34
ΣΣΠ 14 14
Λευκά 11 11
Άκυρα 31 19
ΑΝΕΞ.ΕΝΑΛ.                - 17
ΣΥΝΟΛΟ : 531 529

ΙΣΤΟΡΙΚΟ     ψήφοι
2018 2017
ΠΚΣ 82 61
ΔΑΠ 68 79
ΣΣΠ 17 9
Πορεία 8 8
ΕΑΑΚ 6 4
Bloco 5 5
Αγ. Κιν 3 6
Αρ.Εν 3              -
Λευκά 4 3
Άκυρα 4 12
ΣΥΝΟΛΟ : 200 186


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ψήφοι
2018 2017
ΔΑΠ 69 88
ΠΚΣ 64 63
ΕΑΑΚ /Αρ.Εν 15 5
ΣΣΠ 14 7
Αγ. Κιν 3 7
Λευκά 4 0
Άκυρα 2 2
ΣΥΝΟΛΟ : 171 174


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ψήφοι
2018 2017
ΔΑΠ 63 53
ΠΚΣ 58 23
Πορεία 6 2
Αγ. Κιν 3 6
Λευκά 1 1
Άκυρα 3 2
ΣΥΝΟΛΟ : 134 89

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ψήφοι
2018 2017
ΠΚΣ 41 31
ΔΑΠ 26 20
ΣΣΠ 7 7
Λευκά 1 1
Άκυρα 3 1
ΣΥΝΟΛΟ : 78 60

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ψήφοι
2018 2017
ΔΑΠ 47 59
ΠΚΣ 24 34
ΣΣΠ 2              -
Bloco 2 1
Λευκά 4 0
Άκυρα 2 2
ΣΥΝΟΛΟ : 81 103

ΦΠΨ

ψήφοι
2018 2017
ΔΑΠ 93 115
ΠΚΣ 11 17
ΣΣΠ 10              -
ΕΑΑΚ 9 18
Αρ.Εν 2 5
Λευκά 0 1
Άκυρα 6 8
ΣΥΝΟΛΟ : 131 164

ΠΤΕΤ

ψήφοι
2018 2017
Βέλος 41               -
ΠΚΣ 18 24
ΕΑΑΚ 10 7
Bloco 7               -
ΣΣΠ 6 4
Πορεία 2               -
Λευκά 2 1
Άκυρα 5 1
ΣΥΝΟΛΟ : 91 37

ΒΕΤ      ψήφοι
2018 2017
ΠΚΣ 49 57
Μικρόβιο                  - 22
Λευκά 3 1
Άκυρα 9 5
ΣΥΝΟΛΟ : 61 85

ΧΗΜΙΚΟ      ψήφοι
2018 2017
ΔΑΠ 74 51
ΠΚΣ 56 61
ΣΣΠ 24 13
ΕΑΑΚ 2 5
Λευκά 4 4
Άκυρα 10 12
ΣΥΝΟΛΟ : 170 146

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ψήφοι
2018 2017
ΠΚΣ 82 59
ΔΑΠ 79 98
ΕΑΑΚ 12 14
ΣΣΠ 8 3
Λευκά 4 0
Άκυρα 9 9
ΣΥΝΟΛΟ : 194 183
ΤΕΙ (ενιαίος)
2018 2017
ΔΑΠ 156 166
ΠΚΣ 69 89
Αγ. Κιν 3 7
ΕΑΑΚ 2 8
Λευκά 3 3
Άκυρα 3 3

ΣΥΝΟΛΟ: 

236

276


ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (14 σχολές)
2018 2017
ΔΑΠ 1055 981
ΠΚΣ 731 704
ΣΣΠ 135 71
ΕΑΑΚ 130 142
Αγ. Κιν 62 86
Bloco 14 6
Πορεία 18 15
ΣΥΝΟΛΟ : 2336 2226

ΤΕΙ Άρτας
Τεχνολόγων Γεωπόνων 
ΔΑΠ 76
ΠΚΣ 22
Αγ. Κιν 12
Λευκά  3
Άκυρα 8

ΣΥΝΟΛΟ:

121


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΑ

ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ!

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ

ΛΑΪΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΣΠΟΥΔΕΣ- ΔΟΥΛΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ!