ΟΧΙ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ρόλος της συνδιοίκησης: είναι το όργανο το οποίο περνάει τους νόμους των κυβερνήσεων μέσα στις σχολές έχοντας ωστόσο έναν «δημοκρατικό» μανδύα τριγύρω του, μιας και η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτά τα όργανα γίνεται δια αντιπροσώπευσης και ο λόγος τους είναι πάντα μειοψηφικός ΠΑΝΤΑ σε σχέση με αυτόν των καθηγητών, έτσι είναι σίγουρο πως οι νόμοι θα περάσουν ακόμα και αν αντιταχθούν όλοι οι φοιτητές σε αυτά τα όργανα. Η συνδιοίκηση λειτουργεί με την στήριξη των τριών μεγάλων παρατάξεων (ΔΑΠ,ΠΑΣΠ,ΠΚΣ-ΜΑΣ)χωρίς ωστόσο να καταδικάζεται στην πράξη και από τις υπόλοιπες αριστερές φωνές μέσα στις σχολές. Άποψη των Αγωνιστικών Κινήσεων είναι πως το φοιτητικό και σπουδαστικό κίνημα πρέπει να οργανωθεί μέσα στους συλλόγους του με βάση την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης του κεφαλαίου κόντρα στα όργανα που διαπλέκουν του φοιτητές και τους σπουδαστές με το κράτος απαξιώνοντας έτσι τα όργανα αυτά και αυτούς που συμμετέχουν σε αυτά.Αποχή από τα όργανα συνδιοίκησης
Δεν συμμετέχουμε, δεν εκλέγουμε εκπροσώπους στη συνέλευση του τμήματος. Δε δεχόμαστε να αποφασίζουν οι καθηγητές και κάποιοι εκπρόσωποι των φοιτητών για τα ζητήματα που μας αφορούν. Δε νομιμοποιούμε καμία διαδικασία, εκτός του συλλόγου φοιτητών. Μόνο μέσα από τον αγώνα, και όχι με κάποιους συμβουλάτορες μπορούμε να απαιτήσουμε τα δικαιώματά μας.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΑ

ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ!

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ

ΛΑΪΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΣΠΟΥΔΕΣ- ΔΟΥΛΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ!